Вишнівська селищна рада оголошує конкурс на посаду директора Комунального закладу Центр позашкільної роботи Вишнівської селищної ради Дніпропетровської області

27
січня
13:55
понедiлок
Додати в календар 2020-01-27 13:55:09 2020-05-30 01:49:00 Europe/Kiev Вишнівська селищна рада оголошує конкурс на посаду директора Комунального закладу Центр позашкільної роботи Вишнівської селищної ради Дніпропетровської області Event organizer. event@organizer.email

Вишнівська селищна рада оголошує конкурс
на посаду директора Комунального закладу Центр

позашкільної роботи Вишнівської селищної

ради Дніпропетровської області


Місце знаходження закладу: смт. Вишневе, вулиця Тімірязєва, 24а.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007р. № 643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», наказу МОН від 26.09.2005р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу МОН від 15.04.1993р. № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: посаду керівника закладу позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу та форм власності може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психологічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до відділу освіти, культури, молоді і спорту Вишнівської селищної ради (с. Лозуватка, вулиця Гагаріна, 28 каб. 1) наступні документи:

- заява про участь у конкурсі довільної форми;

- автобіографія та/або резюме;

- копії документів про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста), наукові ступені та інші відзнаки;

- копії паспорта та ідентифікаційного коду, засвідчені претендентом;

- письмова згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- копія трудової книжки всі заповнені сторінки;

- довідка про наявність або відсутність судимості;

- медична довідка встановленого зразка;

- програми розвитку закладу (в електронному вигляді) у короткостроковій (строком на 2 (два) роки) та довгостроковій (строком на 6 (шість) років) перспективах, де повинні бути чітко відображені заходи, які вживатимуться претендентом на вирішення проблем закладу, а також заходи, що будуть вживатися з метою забезпечення фінансово-господарської стійкості закладу та підвищення ефективності його діяльності;

-  мотиваційний лист довільної форми;

- довідка про наявність/відсутність застосованого дисциплінарного, адміністративного стягнення за термін  12 місяців, що передують конкурсному відбору, яка надана керівником установи (організації), де працював чи працює на момент конкурсного відбору претендент.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.

Особа може надавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня тощо.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі становить 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

Після дня завершення строку подання документів для участі у конкурсі конкурсна комісія:

  • перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
  • приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;
  • визначає перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі.

Ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти; перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перевірка знання законодавства проводиться у формі письмового тестування. Перелік питань, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання письмового іспиту та публічної презентації викладені у Порядку проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Вишнівської селищної ради комунальної форми власності, затвердженого рішенням сесії Вишнівської селищної ради від 03.08.2018 р. № 636-35/VI.

Конкурсна комісія упродовж п'яти робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визначає конкурс таким, що не відбувся.

Про час і місце проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

Довідки за телефоном: 0968579042, 0687763764