Вишнівська селищна рада
П'ятихатський район Дніпропетровська область
Рішення сесій
від 18 грудня 2019р.№ 1310-54/VIІ
Про затвердження прогнозу бюджету Вишнівської селищної ради на 2021-2022 роки
Опубліковано 26 грудня 2019ВИШНІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

П’ЯТИХАТСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

п’ятдесят четверта сесія сьомого скликання


                                                          РІШЕННЯ


«18» грудня 2019 року                 смт. Вишневе                   №1310-54/VIІ


Про затвердження прогнозу бюджету 

Вишнівської селищної ради

на 2021-2022 рокиВідповідно до статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 2 пункту 49 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного Кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії зпитань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, селищна рада ВИРІШИЛА:


         1. Затвердити схвалений прогноз бюджету Вишнівської селищної ради на 2021-2022 рік (додається).


2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійнупитань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

          Селищний голова                                                       Т.ВАСИЛЬКОВСЬКА


                                                                                                                            Додаток до  рішення

                                                                                                               №1310-54/VII  від 18.12.2019р.

                                                                                                                          Про затвердження прогнозу бюджету

                                                                                                                          Вишнівської селищної ради           

                                                                                                                           на 2021-2022  роки


ПРОГНОЗ

БЮДЖЕТУ ВИШНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

НА 2021 – 2022 РОКИ

1. Загальна частина

Прогноз бюджету Вишнівської селищної ради на 2021 - 2022 роки (далі – Прогноз) розроблений відповідно до вимог статті 21 Бюджетного кодексу України на основі норм Бюджетного та Податкового кодексів України, інших законодавчих актів. Побудова Прогнозу базується на підходах, які застосовувалися у Прогнозі економічного та соціального розвитку України на 2019-2021 роки, і є його логічним продовженням.

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом в Вишнівській селищній раді як складової системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями Прогнозу є:

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ селищної ради;

- підвищення результативності та ефективності здійснення видатків;

- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів;

- удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах.

Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку селищної ради, індикативні прогнозні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини бюджету з іншими місцевими бюджетами.

Прогноз бюджету Вишнівської селищної ради базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

2. Основні індикативні прогнозні показники селищного бюджету

Індикативні прогнозні показники селищного бюджету є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності на 2021 та 2022 роки.

При здійсненні прогнозу селищного бюджету на 2021-2022 роки застосовані такі основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України: (%)

Прогноз за базовим сценарієм 

2021 рік

2022 рік

Індекс споживчих цін (грудень до грудня

попереднього року)

105,7

105,3

Індекс цін виробників (грудень до грудня

попереднього року)

108,0

106,1

Під час розрахунку враховано такі соціальні стандарти:

1. Мінімальна заробітна плата:

з січня 2021 року – 5 003 гривні;

з січня 2022 року – 5 290 гривень.

2. Посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з січня 2021 року – 2 270 гривень;

з січня 2022 року – 2 445 гривень.

 

Основні показники селищного бюджету на 2021-2022 роки

Грн..

Показник

2021 рік

2022 рік

Загальний фонд

 

 

Доходи ( із трансфертами)

25977141

27353931

Видатки (із трансфертами)

25850301

27220371

Фінансування (дефіцит «-», профіцит «+»)

+126840

+133560

Спеціальний фонд

 

 

Доходи ( із трансфертами)

313139

329829

Видатки (із трансфертами)

439979

463389

Фінансування (дефіцит «-», профіцит «+»)

-126840

-133560

Разом

 

 

Доходи ( із трансфертами)

26 290 280

27 683 760

Видатки (із трансфертами)

26 290 280

27 683 760

Фінансування (дефіцит «-», профіцит «+»)

0

0

3. Дохідна спроможність бюджету Вишнівської селищної ради

 на 2021 - 2022 роки

Прогноз доходів селищного бюджету на 2021-2022 роки враховує стабільність податково-бюджетної системи, зростання надходжень до селищного бюджету та підвищення життєвого рівня населення громади.

Пріоритетом податкової політики є забезпечення її стабільності, зокрема підвищення ефективності та полегшення податкового адміністрування з мінімізацією можливостей для зловживань.

Бюджетна політика буде спрямована на удосконалення інструментів бюджетного планування, зміцнення фінансової спроможності селищного бюджету шляхом забезпечення надходжень до селищного бюджету з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками, підвищення ефективності та результативності використання бюджетних ресурсів.

При формуванні дохідної частини селищного бюджету були враховані фактичні надходження за 2019 рік, уточнені планові показники на 2019 рік та прогнозні показники на 2020 рік.

Обсяг власних доходів загального фонду селищного бюджету на 2021 рік розрахований у сумі 11 871,0 тис. гривень, що на 2 171,0 тис. гривень або на 22,4% більше відповідного уточненого планового показника на 2019 рік. До спеціального фонду у 2021 році прогнозується отримати 314,123 тис. гривень, що на 122,38 тис. гривень або на 63,8% більше відповідного планового показника на 2019 рік.

Обсяг власних доходів загального фонду селищного бюджету на 2022рік розрахований у сумі 12 464,55 тис. гривень, що на 2 764,55 тис. гривень або на 28,5% більше відповідного планового показника на 2019 рік. До спеціального фонду у 2022 році прогнозується отримати 329,83 тис. гривень, що на 138,08 тис. гривень або на 72% більше відповідного планового показника на 2019 рік.

Доходи селищного бюджету на 2021-2022 роки

грн..

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

2021 рік

2022 рік

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

10000000

Податкові надходження 

11 866 780

1900

12 460 119

2000

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

6 434 410


6 756 131


11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

5533835


5810527


11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

774155


812863


11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

126420


132741


13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

61 480

0

64 554

0

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 

61480


64554


14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

105070

0

110 324

0

18000000

Місцеві податки

5 265 820

0

5 529 111

0

18010000

Податок на майно

1 984 955

0

2 084 203

0

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

37290

0

39155

0

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

73160

0

76818

0

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

441450

0

463522

0

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

821385

0

862454

0

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

514135

0

539842

0

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

72535

0

76162

0

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

25000


26250


18050000

Єдиний податок 

3 280 865

0

3 444 908

0

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

519710

0

545695

0

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

2761155

0

2 899 213

0

19000000

Інші податки та збори 

0

1900

0

2000

19010000

Екологічний податок 

0

1900

0

2000

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

0

1900

0

2000

20000000

Неподаткові надходження 

4220

312 223

4431

327 834

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

       250

0

260

0

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

250

0

260

0

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

250

0

261

0

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

160


170


22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

3810


4000


25000000

Власні надходження бюджетних установ 

0

312223

0

327834

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

0

312223

0

327834

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

0

245973

0

258272

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

0

66250

0

6956211 871 000

314 123

12 464 550

329 829

 

4. Використання бюджетних коштів в основних сферах 

діяльності селищної ради

Прогнозні показники видатків селищного бюджету на 2021 – 2022 роки

розроблено на основі показників дохідної частини селищного бюджету. В першу чергу в них враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Видатки на 2021-2022 роки на оплату праці працівників бюджетних установ розраховано з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС (встановленого на рівні прогнозного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня відповідного року) та прогнозного розміру мінімальної заробітної плати; при визначенні посадових окладів посадових осіб місцевого самоврядування застосовувалися положення постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами).

Розрахунки прогнозу видатків загального фонду бюджету на 2021-2022 роки на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг та енергоносіїв здійснювалися виходячи із показників індексу цін виробників (грудень до грудня попереднього року): у 2021 році застосовано коефіцієнт 1,080; у 2022 році – 1,061.

Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримку в належному стані об’єктів житлово – комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури ОТГ, впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межахфінансових можливостей місцевих програм.

Видатки селищного бюджету за функціональним 

призначенням на 2021-2022 роки

грн..

КПКВК

Найменування

 

2021 рік

2022 рік

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

ВИДАТКИ РАЗОМ

25 850 301

439 979

27 220 371

463 402

0100

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

5014302

32767

5280060

34503

1000

ОСВІТА

18590301

278572

19575587

293336

3000

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

139080

0

146451

0

4000

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

463872

0

488457

0

5000

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ

21140

0

22260

0

6000

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

105700

0

111302

0

7400

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

200830

0

211474

0

7670

ВНЕСКИ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 126840


133562

8100

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

42280

0

44520

0

8300

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

0

1900

0

2000

9150

ІНШІ ДОТАЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

1226496

0

1291500


9770

ІНШІ СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

46300

0

48760

0


4.1. Фінансування селищного бюджету 

Враховуючи обмеженість доходних джерел бюджету розвитку, визначених статтею 71 Бюджетного кодексу України, та необхідність спрямування значного обсягу видатків на зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів соціально-культурної сфери, розбудови об’єктів інфраструктури селища, житлово-комунального господарства, прогнозні показники фінансування селищного бюджету в першу чергу враховують передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у 2021 році в сумі – 126,84 тис. грн., у 2022 році – 133,56 тис.грн.

5. Реалізація інвестиційних програм (проектів)

Проєкти розвитку селищного бюджету передбачається спрямовувати на соціально-культурну сферу, дорожню та сферу охорони навколишнього природного середовища.

Пріоритетними завданнями є:

- забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць;

- комплексний благоустрій території селища;

- забезпечення якості та безпеки дорожнього руху.

 

6. Міжбюджетні відносини

Взаємовідносини бюджету з місцевими бюджетами інших рівнів будуть здійснюватися через механізм передачі відповідних міжбюджетних трансфертів, визначених статтею 101 Бюджетного кодексу України.

Обсяг дотації до районного бюджету на 2021-2022 роки визначено відповідно до зростання соціальних стандартів.

Міжбюджетні трансферти до селищного бюджету на 2021-2022 роки

ККД

Найменування


2021 рік

2022 рік

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Міжбюджетні трансферти

 

 

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

42300


44540


 

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам 

на 2021 – 2022роки

КТПКВК

Назва міжбюджетного трансферту

 

Роки

2021 (прогноз), тис.грн.

2022 (прогноз)

тис.грн.

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

3800

3800
Селищний  голова                                                   Т.ВАСИЛЬКОВСЬКА                                                    Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux